SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
24. Zaključak Urbroj: 2213/-01-01-17-4
23. Zaključak Urbroj: 2213/-01-01-17-5
22. Zaključak Urbroj: 2213/-01-01-17-6
21. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
20. Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2017. godinu
19. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2017. godinu
18. Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća
17. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2017. godini
16. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2017. godinu
15. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
14. Odluka o preuzimanju organizacije, vođenja i realizacije hrvatskog festivala Osorske glazbene večeri
13. Odluka o preuzimanju organizacije, vođenja i realizacije jazz festivala Lošinj
12. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Artatore« (UPU 5)
11. Odluka o isključivanju iz opće uporabe dijela javnog dobra - puta
10. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcija postojeće pješačke staze na području Ćunski na otoku Lošinju
9. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-17-5
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
6. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu
4. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2016. godinu
26. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
25. Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba
24. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
23. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
22. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
21. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
20. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
19. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
18. Odluka o dodjeli Grba Grada Raba
17. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
16. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
15. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
14. Odluka o dodjeli Grba Grada Raba
13. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
12. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
11. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
10. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
9. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
8. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
7. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
6. Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2016. godinu
5. Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu
5. Izvještaj gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2016. godine
4. Izvještaj gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2016. godine
3. Odluka o raspodjeli rezultata
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
23. Odluka o namjeni poslovnog prostora
22. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
21. Odluka o dopuni Plana lokacija za postavu privremenih objekata
20. Odluka o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Malinska-Dubašnica
19. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
18. Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
17. Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
16. Odluka o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekata
15. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
14. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
13. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
12. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
11. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
10. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
7. Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
21. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji
20. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Matulji u projekt »Rekonstrukcija vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kras Šapjane« unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa r
19. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Matulji u projekt »Građenje i opremanje dječjeg igrališta Rukavac« unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvat
18. Zaključak o usvajanju revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije
17. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
16. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
15. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
14. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2016. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr