SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
88. Prostorni plan područja posebnih obilježja Vinodolske doline
87. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
86. Odluka o razrješenju i izboru članova Školskog odbora Kemijsko-grafičke škole u Rijeci
85. Odluka o razrješenju i izboru članova Školskog odbora Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju Rijeka
45. Zaključak o pokretanju postupka za isticanje kandidature za organizaciju Zimske univerzijade 2011.
44. Rješenje o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća
43. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća BPC-a iz Stare Sušice
42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata
41. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnim stipendijama
40. Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića »Hlojkica« Delnice
39. Odluka o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Delnice
38. Odluka o visini spomeničke rente Grada Delnica
37. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - VI. 2004.
36. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja - klizalište u Delnicama
33. Izmjena i dopuna Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška
26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
20. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda
19. Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
41. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog, zdravstvenog sadržaja i vatrogastva u 2004.
40. Zaključak Vijeća u svezi usvajanja Aneksa procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Aneksa plana zaštite
39. Odluka o priznanju počasnog građanina Općine Vinodolske
38. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
37. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske (pročišćeni tekst)
36. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske
35. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Općinskog plana intervencija u zaštiti okoliša
34. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
33. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vinodolske za razdoblje 2004. - 2006.
32. Izvješće o stanju u prostoru Općine Vinodolske
31. Rješenje o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti
30. Rješenje o početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
29. Rješenje o početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
28. Rješenje o početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
27. Odluka o potvrđivanju (verifikaciji) zamjeničkog mandata
26. Odluka o potvrđivanju (verifikaciji) zamjeničkog mandata
25. Odluka o potvrđivanju (verifikaciji) zamjeničkog mandata
24. Rješenje o imenovanju Poglavarstva Općine Vinodolske u cjelini
23. Rješenje o izboru i imenovanju dva člana Poglavarstva
22. Rješenje o izboru i imenovanju zamjenika načelnika
21. Rješenje o početku obnašanja dužnosti načelnika Općine Vinodolske
20. Rješenje o prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika - zamjenički mandat
19. Rješenje o nastavljanju vijećničkog mandata na osnovu prestanka mirovanja mandata
18. Rješenje o prestanku prava na temelju obavljanja dužnosti, razrješenje dužnosti Poglavarstva u cjelini
17. Odluka o potvrđivanju (verifikaciji) zamjeničkog mandata
16. Rješenje o početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
15. Rješenje o prestanku mandata vijećniku prije isteka vremena na koje je izabran
14. Rješenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti načelnika Općine Vinodolske
13. Rješenje o izboru i imenovanju načelnika Općine Vinodolske

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr