SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
GRAD KRK

55.

Na temelju članka 52 i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09 i 56/ 13) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o dopuni Odluke o izuzeću od plaćanja
naknade za razvoj

Članak 1.

U Odluci o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/14), u članku 1., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Od plaćanja naknade za razvoj izuzima se od plaćanja i potrošena voda koju koriste poljoprivredna gospodarstva i drugi za navodnjavanje poljoprivrednih i ratarskih kultura - poljoprivredni priključci«.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke isporučitelj vodnih usluga - TD Ponikve voda d.o.o. obvezuje se da za potrošenu vodu koju koriste poljoprivredni priključci iz članka 1. ove Odluke ne obračunava naknadu za razvoj.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 325-08/16-01/03

Ur. broj:2142/01-01-16-3

Krk, 20. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51500&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr