SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
GRAD KRK

52.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra na k.č. 3193/1 k.o. Krk - grad (z.č. 1956/2 k.o. Krk), upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku u Popis I kao javno dobro putevi.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik grada Krka da podnese prijedlog Općinskom sudu u Rijeci, Stalna služba u Krku, kao nadležnom zemljišnoknjižnom sudu, da na temelju članka 103. stavak 3. Zakona o cestama, provede ovu Odluku u zemljišnoj knjizi na način da se na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvrši brisanje upisa javno dobro putevi i izvrši upis prava vlasništva na ime i za korist Grada Krka ( OIB: 12405095116 ) sa sjedištem u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 945-05/16-01/5

Ur. broj: 2142/01-01-16-5

Krk, 20. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51500&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr