SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

53.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst i 137/15), članak 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 10/13 i 36/13) a u svezi sa člankom 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 28. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa dijela javnog dobra u općoj upotrebi

Članak 1.

Utvrđuje se da se nekretnina, označena kao dio k.č. 6024/1, k.o. Soline, površine 22 m2, k.o. Dobrinj, prikazana na Prijedlogu parcelacije od 26. kolovoza 2016. godine, izrađena po Uredu ovl.ing.geo. Damijanu Milenkoviću, koji čini sastavni dio ove Odluke, ne koristi kao javno dobro u općoj upotrebi - put, te se isključuje iz opće upotrebe.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-04-01-16-6

Dobrinj, 8. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51514&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr