SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

51.

Na temelju članku 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/ 14) i članka 32. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09,10/13 i 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« 35/09, 53/10, 10/13 i 36/13), Općinsko vijeće na 28. sjednici, održanoj dana 8.12.2016. godine , donijelo je

II. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA
na području Općine Dobrinj u 2016. godini

Članak 1.

U Programu 1019 Razvoj civilnog društva (SN 39/15 i 13/16) čl. 1. mijenja se i glasi:

»Programom 1019 Razvoj civilnog društva, financiraju se udruge koje uključuje članove s područja Općine Dobrinj, s ciljem jačanja civilnog društva, sukladno dostavljenim prijedlozima programa po pozivu za zadovoljenje javnih potreba na području Općine Dobrinj, njihovoj kvaliteti i značaju te rezultatima dosadašnjeg rada, kao i ostale potrebe po pojedinačnim zahtjevima po aktivnostima (A), te tekućim (T) i kapitalnim (K) projektima, kako slijedi:

JAVNE POTREBE CIVILNOG
DRUŠTVA A101901 190.000,00

-Humanitarna udruga »Andrijana Gržetić« 5.000,00

-HVIDRA Krk 10.000,00

-Udruga umirovljenika Malinska - Dubašnica 11.000,00

-Udruga invalida kvarnerskih otoka 4.000,00

-LD »Orebica« - L.J. »Fazan« Dobrinj 39.000,00

-Klub liječenih ovisnika »Gromače« Krk 4.000,00

-Udruga veterana domovinskog rata 34.000,00

-Udruga Dobrinjština - Eko Liburnija 44.000,00

-Udruga pčelara »Kadulja« 3.000,00

-Udruga antifašista otoka Krka 15.000,00

-Centar za aktivnosti i terapiju
»Moj prijatelj« Njivice 4.000,00

-Udruga za zaštiti životinja »Felix« 3.500,00

-Udruga invalida rada Rijeka 3.000,00

-Udruga vinara otoka Krka »Bukaleta« 3.000,00

-Auto klub Krk 4.500,00

-Društvo multiple skleroze PGŽ 3.000,00

KAPITALNE DONACIJE
VJERSKIM ZAJEDNICAMA K101902 50.000,00

UREĐENJE DRUŠTVENE
PROSTORIJE DOBRINJ K101903 75.000,00

MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE A101904 0,00

VUKOVARSKI VODOTORANJ T101905 10.000,00

UKUPNO 325.000,00

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«,.

Klasa: 400-08/16-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-16-27

Dobrinj, 8 prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51514&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr