SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

50.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12 i 143/13), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09, 10/13, 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine« PGŽ broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 28. sjednici, održanoj 8.12.2016. godine donosi

II. IZMJENE PROGRAMA KORIŠTENJA
SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ U 2016. GODINI

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2016. godini (SN PGŽ 39/15 i 13/16) članak 2. mijenja se i glasi:

»Planirana sredstva namjenski će se koristiti u godišnjem programu 1018 kroz kapitalne projekte (K) kako slijedi:

PRIHODI

1.Naknada za zadr.nez.izg.zgrade
u prostoru 105.000,00

2. Višak prihoda iz prošle godine 189.604,65

UKUPNO 294.604,65

RASHODI

PROSTORNO PLANIRANJE K101801 294.604,65

-izrada konzervatorske podloge 20.000,00

-izmjena prostornog plana 70.000,00

-urbanistički plan Brestovica 15.000,00

-urbanistički plan uređenja dijela
naselja Klimno 40.000,00

-katastarske podloge 44.000,00

-uređenje prostora 105.604,65.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-01/1

Urbroj: 2142-04-05-16-26

Dobrinj, 8 prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51514&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr