SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

46.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi(»Narodne novine« broj 157/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), čl. 16. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09., 10/13, 36/13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije 35/09, 53/10, 10/13, 36/13) Vijeće Općine Dobrinj, na 28. sjednici održanoj dana 8.12.2016. godine, donijelo je

I IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba socijalne zaštite na području Općine
Dobrinj u 2016. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj za 2016. godinu (SN PGŽ 39/15) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim programom 1009 osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne , koje ne mogu niti same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne potrebe zbog nepovoljnih imovinskih , gospodarskih, socijalnih ili drugih razloga. Općina Dobrinj nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.

Ovim aktivnostima (A) se socijalnu skrb pruža u skladu s pojedinačnim odlukama i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu u slijedećim iznosima:

POMOĆ OBITELJIMA I
KUĆANSTVIMA 310.000,00 A100901

-pomoć obiteljima i kućanstvima 160.000,00

-pomoć u kući starijim osobama 150.000,00

DAR NOVOROĐENOJ DJECI 70.000,00 A100902

UKUPNO 380.000,00

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/16-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-16-22

Dobrinj, 8 prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51514&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr