SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

45.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 126/12-proč. tekst 94/13 i 152/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), čl. 16. Zakona o proračunu (NN 87/ 08 i 136/12, 15/15), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09., 10/13, 36/13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 28. sjednici održanoj dana 8.12.2016. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u obrazovanju na području Općine
Dobrinj u 2016. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u obrazovanju 1007 (»SN PGŽ« 39/15 i 13/16) čl. 2. st. 4 mijenja se i glasi:

»Za provođenje ovih navedenih redovnih aktivnosti (A), tekućih (T) i kapitalnih projekata (K) osiguravaju se sredstva u proračunu kako slijedi:

SUFINANCIRANJE DJEČJEG
VRTIĆA 808.000,00 A100701

-sufinanciranje Dječjeg vrtića
»Katarina Frankopan« Krk 800.000,00

-sufinanciranje predškolskih ustanova 8.000,00

OPREMA ZA VRTIĆ POLJE 40.000,00 K100703

PROJEKT ŠKOLE 30.000,00 T100704

IZBORNA NASTAVA 6.000,00 A100705

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 25.000,00 A100706

SUFINANCIRANJE OSNOVNE
ŠKOLE - P.Š. DOBRINJ 60.000,00 A101708

DANACIJA S.Š. HRVATSKI
KRALJ ZVONIMIR KRK 10.000,00 A100709

STIPENDIJE UČENIKA I
STUDENATA 350.000,00 A100710

SUFINANCIRANJE NABAVKE
UDŽBENIKA 50.750,00 A100711

SUFINANCIRANJE CIJENE
PRIJEVOZA 127.000,00 A100712

-prijevoz osnovna škola 12.000,00

-sufinanciranje cijene prijevoza
»Autotrans« 60.000,00

-prijevoz srednjoškolci/studenti kombi 55.000,00

PROJEKT ŠKOLSKE SPORTSKE
DVORANE 0,00 T100715

OKOLIŠ VRTIĆA POLJE 85.000,00 K100716

UKUPNO 1.681.000,00

Članak 2.

Ovaj program stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa:400-08/16-01/1

Ur.broj:2142-04-05-16-21

Dobrinj, 8 prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51514&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr