SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 32. Petak, 9. prosinca 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

54.

Na temelju odredbi članka 52. stavak 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 i 119/15), te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 30. studenog 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 42/14 i 7/ 16) u članku 2. mijenja se stavak 1. i glasi:

»Naknada za razvoj iznosi 1,80 kn/m3 isporučene vode.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 325-04/04-01/2

URBROJ: 2142/05-01-16-112

Malinska, 30. studenog 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=995&mjesto=51511&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr