SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

38.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbeNarodne novine« broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.-pročišćeni tekst i 2/14.), članak 48. Statuta Općine Vinodolska općinaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 25. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. listopada 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA
ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU VINODOLSKE OPĆINE ZA 2016.GODINU

 

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2016.godinu, koja su osigurana u Proračuna Vinodolske općine za 2016.godinu, u iznosu od 30.000,00 kuna.

Članak 2.

U slučaju izmjene Plana financiranja političkih stranaka na manje, primjenjuje se minimalni iznos ukupne mase sredstava od 0,056% tekućih izdataka proračuna iz 2015.godine.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako da se političkim strankama dosjele sredstva razmjerno broju članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo za naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.272,19 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatna godišnja naknada u iznosu od 230,77 kuna odnosno u ukupnom iznosu od 2.502,96 kuna

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u proračunu Vinodolske općine za 2016.godinu, prema članku 1., 3. i 4. ove Odluke u iznosima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Sredstva iz članka 6. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za financije i proračun, na žiro račun političke stranke.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Vinodolske općine za 2016. godinuSlužbene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/16.)

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/5

URBROJ:2107-03/16-01-10-236

Bribir, 26. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=91253&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr