SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

35.

Na temelju članka 45. stavak 9. točka f. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samoupraveNarodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/ 08, 25/12, 147/14, 100/15) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općineSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 25. sjednici održanoj 26. listopada 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o korištenju namjenskih sredstava Fonda
za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Vinodolske općine

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe sljedećih kapitalnog projekta od interesa za razvoj Vinodolske općine u 2016. godini:

1.Pružanja usluga izrade Strateške studije utjecaja Plana ukupnog razvoja Vinodolske općine na okoliš (PUR) u iznosu od 120.000,00 kuna (slovima: stodvadesettisućakuna),

2.Prenamjena, preuređenje dijela Stare škole u Driveniku i dijela Dječjeg vrtića u Triblju u iznosu od 337.000,00 kuna (slovima: tristotridesetisedamtisućakuna).

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Vinodolske općine za projekte navedene u članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/5

URBROJ:2107-03/16-01-10-237

Bribir, 26. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=91253&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr