SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA MATULJI

71.

Na temelju članka 45. stavka 9. točke f. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15) i članka 32. Statuta Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 39/15 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 24.11.2016. godine donijelo je

 

ODLUKU
o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta»Građenje prometnice i pješačke
površine u dijelu radne zone R-2 u Matuljima - ceste C-O, D-O i dionica ceste F-E-D-F« od interesa za razvoj Općine Matulji

 

I.

Donosi se Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta »Građenje prometnice i pješačke površine u dijelu radne zone R-2 u Matuljima - ceste C-O, D-O i dionica ceste F-E-D-F« u iznosu od 1.900.000,00 kuna (slovima: milijunidevetstotisuća kuna).

II.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine Matulji za projekt naveden u točki I.

III.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 302-01/16-01/4

URBROJ:2156-04-01-16-

Matulji, 24. 11. 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc dr.med.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=51211&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr