SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA ČAVLE

70.

Temeljem članka 87. i 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15) i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 55/09. i 139/10.) te temeljem članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br.20/ 14.; 26/14. i 27/15.) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 1. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU
o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta

 

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) rekonstrukcija - dogradnja zgrade javne namjene za osnovnu školu Čavle ukupne predračunske vrijednosti 11.798.750 kuna.

Članak 2.

Općina Čavle zadužit će se kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: HBOR) uzimanjem kredita za financiranje kapitalnog projekta: Rekonstrukcija - dogradnja zgrade javne namjene za Osnovnu školu Čavle u iznosu 8.000.000 kuna.

Članak 3.

Prema indikativnoj ponudi HBOR od 15.11.2016. godine Općina Čavle zadužit će se pod slijedećim uvjetima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Sredstva za otplatu kredita (glavnica, kamata i naknada) osigurana su u Proračunu Općine Čavle.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/09

URBROJ:2170-03-16-01-13

Čavle, 1. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=10008&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr