SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA ČAVLE

60.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar.novine br. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 19. i 29. Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br. 20/14;26/14. i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2016. godine donosi

 

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2017.
I PROJEKCIJE za 2018. i 2019. Godinu

 

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2017.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 39.846.500 kn i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 39.846.500 kn raspoređuju se po razdjelima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Izvršavanja Proračuna za 2017. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2017. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 021-05/16-01/09

Ur.broj: 2170-03-16-01-3

Čavle, 01. 12. 2016

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r

 

Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Čavle.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/09

URBROJ:2170-03-16-01-3

Čavle, 1. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=10008&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr