SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
OPĆINA LOPAR

36.

Temeljem članka 19. Statuta Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 15. studenog 2016. donosi Odluku kojom se usvaja

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE LOPAR
2016.-2020.

Članak 1.

Usvaja se Strategija razvoja Općine Lopar za razdoblje 2016.-2020. (u daljnjem tekstu Strategija).

Članak 2.

Strategija je sastavni dio ove Odluke, a biti će objavljena na mrežnim stranicama Općine Lopar www.opcina- lopar.hr

Članak 3.

Ova oduka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:011-03/16-01/01

URBROJ:2169/02-01-16-30

Lopar, 15. studenog 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=51281&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr