SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
GRAD KRK

26.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 18. listopada 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke
o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/10), u članku 3. kod podnaslova A) UČENICI, u stavku 2., podtočka 1.4. mijenja se i glasi:

»1.4. da imaju prosjek ocjena u svim predhodnim razredima najmanje 4,0,«

U članku 3., stavku 2., kod podnaslova B) STUDENTI, točka 4. mijenja se i glasi:

»4. da redovni studenti prve godine studija imaju prosjek ocjena u svim razredima srednje škole najmanje 4,7 a studenti druge, treće ili viših godina studija prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija 4,0 i da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova,«

U članku 3. stavku 3., podtočka 1.2. mijenja se i glasi:

»1.2. da imaju stalno mjesto prebivališta na području Grada Krka, najmanje 1 godinu,«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Zahtjevi za dodjelu stipendije (sa svim traženim dokazima) dostavljaju se u pisarnici Grada Krka ili šalju poštom na adresu, Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa jelačića 2 na temelju Natječaja kojeg Grad Krk objavljuje na internetskim stranicama Grada Krka, najkasnije do kraja listopada tekuće godine.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-01/16-01/02

Urbroj:2142/01/1-01-16-4

Krk, 18. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51500&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr