SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
OPĆINA VRBNIK

37.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama («Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 143/13 i 92/14) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik («Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 18. sjednici održanoj 4. listopada 2016. god. donosi

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra na dijelu nekretnini oznake k.č. 9745/1 - upisane u vlastovnici kao javno dobro-putevi i ceste, u zk. ul.: POPIS I k.o. Vrbnik, površine 50 m2, oznake zemljišta put označeno na geodetskoj snimci koju je izradio AREA-GEODEZIJA d.o.o., Bartola Kašića 8/a, Rijeka

Geodetski snimak iz točke 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Na dijelu nekretnine iz članka ove Odluke status javnog dobra prestaje zbog toga što se navedeni dio nekretnine ne koristi kao javni put, već u naravi predstavlja dio obiteljske kuće i okućnice u Risiki, te je potrebno radi ozakonjenja zgrade, prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne novine«, broj 86/12 i 143/13), donijeti odluku o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu navedene nekretnine.

Članak 3.

Općinski sud u Rijeci Stalna služba u Krku kao nadležni zemljišnoknjižni sud provest će ovu Odluku u zemljišnoj knjizi na način da će na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvrši upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Vrbnik (OIB:80254949848) sa sjedištem u Vrbniku, Trg škujica 7.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:930-01/16-01/110

URBROJ:2142-07-03-16-1

Vrbnik, 4. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=51516&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr