SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
OPĆINA VRBNIK

36.

Na osnovi stavka 1.članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09) ) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik ,(»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 31/09 i 33/09 ) Općinska načelnica Općine Vrbnik, podnosi Općinskom vijeću

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz st.1 članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2016.godini na području Općine Vrbnik za komunalne djelatnosti:

-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-održavanje javnih površina

-održavanje nerazvrstanih cesta

-javna rasvjeta

Programom iz stavka 1.ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine utrošena su sredstva za slijedeće djelatnosti:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

KLASA:400-01/16-01/60

URBROJ:2142-07-01-16-1

Vrbnik, 4. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Općinska načelnica
Marija Dujmović-Pavan, dipl. oec

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=51516&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr