SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
GRAD OPATIJA

52.

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije», broj 25/09, 30/09 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatija na sjednici održanoj 4. listopada 2016. godine donosi:

ODLUKU o dopuni
Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika Oprić UPU 3

Članak 1.

U Odluci o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika Oprić UPU3 (SN PGŽ br. 19/15) u daljnjem tekstu: Odluka, na kraju članka 6. umjesto točke dolazi zarez i dodaju se alineje:

-usklađenje granice građevinskog područja naselja sa Prostornim planom uređenja

Grada Opatije zbog prenošenja starog katastra na novu izmjeru,

-zahtjev za omogućavanjem izgradnje doma za starije u zoni M3.

-izmjena trasa planiranih prometnica prema sugestijama mjesnih odbora (SU2, OU10 i produženje E. Krajcara do općine Lovran),

-zahtjev da se zgradi izgrađenoj na k.č. 962/3 i 962/2 k.o. Ika Oprič dozvoli prenamjena u hotel sa mogućnošću dogradnje suterena (zahtjev investitora).

-zahtjev za prenamjenu zone Z3 u zonu Z ili S,

-korigirati trasu prometnice koja vodi do CS1 prema postojećem stanju, te razmotriti formiranje nove zone T1 na k.č. 970/1 k.o. Ika Oprič.

Članak 2.

U članku 7. Odluke na kraju članka umjesto točke dolazi zarez i dodaju se alineje:

-usklađenje granice građevinskog područja naselja sa Prostornim planom uređenja Grada Opatije zbog prenošenja starog katastra na novu izmjeru,

-razmotriti zahtjev za omogućavanjem izgradnje doma za starije u zoni M3.

-razmotriti izmjenu trasa planiranih prometnica prema sugestijama mjesnih odbora (SU2, OU10 i produženje E. Krajcara do općine Lovran),

-razmotriti mogućnost da se zgradi izgrađenoj na k.č. 962/3 i 962/2 k.o. Ika Oprič dozvoli prenamjena u hotel sa mogućnošću dogradnje suterena (zahtjev investitora).

-razmotriti prenamjenu zone Z3 u zonu Z ili S,

-korigirati trasu prometnice koja vodi do CS1 prema postojećem stanju, te razmotriti formiranje nove zone T1 na k.č. 970/1 k.o. Ika Oprič.

Članak 3.

Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-01/15-01/37

UR. BROJ: 2156/01-01-16-36

Opatija, 4. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=10006&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr