SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
GRAD OPATIJA

51.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12 i 152/14), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« br. 125/11 i 64/ 15) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09, 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 4. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENI
Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine« PGŽ, br. 11/ 12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14 i 34/15) članak 52. mijenja se i glasi:

»Zakupcima poslovnih prostora odobrava se popust ugovorene zakupnine od 10% za tekući mjesec u 2017. godini, počevši od mjeseca siječnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50 %.«

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/16-01/22

Ur.Broj: 2156/01-01/01-16-1

Opatija, 4. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=10006&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr