SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
GRAD CRES

30.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 28. rujna 2016. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju,
Područnog ureda Rijeka, klasa: 041-01/16-02/9, ur. broj: 613-10-16-8, o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Cresa za 2015. godinu. Izvješće Državnog ureda za reviziju
sastavni je dio ove odluke.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/16-1/14

Ur. broj: 2213/02-01-16-9

Cres, 28. rujna 2016.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=10002&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr