SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

162.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju (»Narodne novine« broj 130/11),članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog Školskog odbora Osnovne škole Frane Petrića, Cres,dana 26. rujna 2016. godine, donio je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na visinu iznosa
za povećane troškove obrazovanja u Osnovnoj
školi Frane Petrića, Cres

I.

Daje se suglasnost Osnovnoj školiFrane Petrića, Cres,na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2016./2017.godini za program osnovne glazbene škole - 1.600,00 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/16-01/35

URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-10

Rijeka, 26. rujna 2016.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=00001&odluka=162
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr