SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
GRAD KASTAV

35.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01,129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13.) i članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine PGŽ broj 26/09 i 13/13.) Gradsko vijeće Grada Kastva na 34. sjednici održanoj dana 22. rujna 2016. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA
MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA KASTVA

Članak 1.

U članku 3. stavak 3. mijenja se tablica na sljedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorske-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/07

URBROJ:2170-05-06/1-16-7

Kastav, 22. rujna 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=51215&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr