SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
GRAD KASTAV

34.

Temeljem članka 87. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 34. sjednici održanoj 22. rujna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena
i dopuna urbanističkog plana uređenja groblja

Članak 1.

U Odluci o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja groblja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 7/16) u daljnjem tekstu: Odluka, članak 5. mijenja se i glasi:

»Obuhvat Plana utvrđen je Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja groblja DPU 8 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 13od 12.7.2013.).

Obuhvat Plana uključuje područje planirano prostornim planom uređenja Grada Kastva s time da se granica obuhvata uz javne prometnice locira na regulacijski pravac.

Površina obuhvata iznosi cca 3,62 ha.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/07

URBROJ:2170-05-06/01-16-6

Kastav, 22. rujna 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=51215&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr