SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

156.

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/12 i 15/16), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici, održanoj 29. rujna 2016. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Savjet za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije imenuju se:

-Nikica Sečen, predstavnik domova socijalne skrbi i centara za pomoć u kući, za predsjednika,

-Vinko Štimac, predstavnik Primorsko-goranske županije, za člana,

-Maja Pudić, predstavnica jedinica lokalne samouprave s područja Županije, za članicu,

-Karlo Balenović, predstavnik centara za socijalnu skrb, za člana,

-Marija Maras, predstavnica domova socijalne skrbi i centara za pomoć u kući, za članicu,

-Terezija Sinčić, predstavnica vjerskih zajednica koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi i korisnika socijalne skrbi, za članicu,

-Gordana Saršon, predstavnica pravnih osoba, obrtnika i drugih fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, za članicu,

-prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, predstavnica ustanova iz područja obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja, za članicu,

-Jadranka Tomašić, predstavnica ustanova iz područja obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja, za članicu.

-Mirna Janeš, predstavnica strukovnih komora i udruga u djelatnosti socijalne skrbi, za članicu.

-Luka Zaharija, predstavnik udruga za promicanje prava korisnika socijalne skrbi, za člana.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti članova Savjeta razrješuju se osobe imenovane Odlukom o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 35/12), Odlukom o razrješenju i imenovanju članice Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 5/ 15) i Odlukom o razrješenju i imenovanju članice Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 7/16).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-50

Rijeka, 29. rujna 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=00001&odluka=156
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr