SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

151.

Na temelju članka 12. stavka 2. i članka 13. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst) i 137/15-ispravak), članka 11. stavka 1., a u vezi s člankom 4. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj dana 29. rujna 2016. godine, donijela je

O D L U K U
o prihvaćanju Inicijative za osnivanje Udruge za
jadransko nasljeđe HERA

I.

U cilju razvoja zajedničke prekogranične platforme u jadranskom području za razvoj održivog turizma, pomoću provedbe novih modela upravljanja održivim turizmom kao pokretačem razvoja u jadranskom bazenu i smanjenje sezonalnosti turizma kroz promidžbu prirodnih i kulturnih potencijala, Primorsko-goranska županija prihvaća Inicijativu za osnivanje Udruge za jadransko nasljeđe HERA.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-41

Rijeka, 29. rujna 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=00001&odluka=151
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr