SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

135.

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunuNarodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračunaNarodne novine«» broj 24/13), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske na 30. sjednici od 29. rujna 2016. godine, donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ostvaren je u prvom polugodištu 2016. godine kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/7

URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-8

Rijeka, 29. rujan 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Erik Fabijani v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=00001&odluka=135
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr