SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
GRAD KRK

15.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13), članka 17., 18., 19. i 20. Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/04, 10/ 08, 21/10, 13/12 i 6/16), članka 2. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 18/10) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 29/09, 41/09, 13/13 i 20/14), gradonačelnik Grada Krka, 13. lipnja 2016. godine, donio je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o privremenim javnim
parkiralištima s naplatom

Članak 1.

U Odluci o privremenim javnim parkiralištima s naplatom (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/14 i 20/15) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Privremena javna parkirališta s naplatom u Gradu Krku su:

-Parkiralište »Fratri« (uz ulicu Stjepana Radića);

-Parkiralište »Kružni tok II.« (uz ulicu Slavka
Nikolića);

-Parkiralište »Plav« (šumica iznad plaže);

-Parkiralište »Sportski centar« (uz ulicu Slavka
Nikolića);

-Parkiralište Vinogradska;

-Parkiralište »Punta de galeto« (od Ružmarinske ulice prema kupalištu Punta de galeto);

-Parkiralište Dunat, Kornić.»

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Autobusi se mogu parkirati isključivo na parkiralištima »Sportski centar« i »Kružni tok II«.

Visina naknade za parkiranje autobusa iznosi 30,00 kn/ sat ili 100,00 kn/dan.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/16-01/05

Ur.broj: 2142/01-02/1-16-4

Krk, 13. lipnja 2016.

GRAD KRK

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51500&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr