SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
OPĆINA VRBNIK

26.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/ 09, 33/09,15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 16. sjednici koja je održana 7. lipnja 2016. godine, donijelo

ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik

1.Općina Vrbnik prodat će dio nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik zemljišnoknjižne oznake k.č. broj 465/ 1, k.o. Vrbnik, površine 248 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 770,00 kn/m2, odnosno u ukupnom iznosu od 190.960,00 kn.

2.Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 17. travnja 2016. Godine u Novom listu i mrežnim stranicama Općine Vrbnik, utvrđuje se Doris Ostrogović iz Vrbnika, Grohot 18.

3.Na temelju ove Odluke, Općinska načelnica sklopit će, u ime Općine Vrbnik, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine s Doris Ostrogović iz Vrbnika, Grohot 18, kao kupcem.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 930-01/15-01/126

URBROJ: 2142-07-01-16-3

Vrbnik, 7. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=51516&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr