SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
OPĆINA VRBNIK

21.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 ,136/12 i 15/15) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 31/09 i 46/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj dana 7. lipnja 2016. godine donijelo je

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine
Vrbnik za 2016. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Vrbnik za 2016. godinu sastoji se od:

Ukupnih prihoda u iznosu od: 14.747.450,75 kn

Raspoređenih izdataka u iznosu od :14.747.450,75 kn

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu
prihoda i rashoda za 2016. godinu, kako slijedi:

Članak 3.

PROJEKCIJA ZA 2016. DO 2018. GODINU

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u proračunu raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijeli Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa:400-01/16-01/35

Ur.broj:2142-07-03-16-1

Vrbnik, 10. lipnja 2016

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=51516&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr