SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
GRAD OPATIJA

39.

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. (N.N. broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br.124/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/ 13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 31. 5. 2016. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem
obračunu Proračuna za 2015. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Opatije za 2015. godinu u iznosu od 7.844.790,00 kuna.

Članak 2.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 7.844.790,00 kune sastoji se iz manje ostvarenih tekućih prihoda i primitaka 3.641.186,00 kuna i te manje ostvarenih rashoda i izdataka 11.485.976,00 kuna, a prema izvorima financiranja kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/15-01/25

UR.BROJ: 2156/01-03-16-5

Opatija, 31. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr.sc.Viktor Peršić, dr.med., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10006&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr