SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
GRAD OPATIJA

35.

Na temelju članka 48. stavka 1. podstavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 28. stavak 5. Društvenog ugovora ZRAČNA LUKA RIJEKE d.o.o., Grad Opatija zastupan po gradonačelniku Ivi Dujmiću, ing. donosi dana 2. lipnja 2016. g. slijedeću

ODLUKU
O PRIJEDLOGU ČLANA NADZORNOG ODBORA ZRAČNE LUKE RIJEKA d.o.o.

U Nadzorni odbor društva ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o. predlaže se:

ALDO SIMPER iz Opatije, Davorina Trinajstića 2, OIB 69882426874.

KLASA: 023-05/16-01/01

UR.BROJ: 2156/01-01-16-05

Opatija, 2. lipnja 2016.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10006&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr