SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
GRAD OPATIJA

33.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 48/ 11., 49/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 26/15.) i članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije (br. 25/09., 30/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine usvojilo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 37/15), članak 1. mijenja se i glasi:

1) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu utvrđen u visini od 15.175.500,00 kuna, povećava se ovom I. izmjenom i dopunom Programa na 19.586.282 kn (za 29%).

(2) Izvori za realizaciju Programa jesu komunalni doprinos, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, namjensko povećanje cijene putne karte, druga sufinanciranja te prihodi iz drugih izvora Proračuna, te su posebno iskazani uz svaki projekt naveden u Tabeli 1. koja je sastavni dio ove I. izmjene i dopune Programa.

Članak 2.

Ova I. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/15-01/283

URBROJ: 2156/01-01/15-2

Opatija, 31. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10006&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr