SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
GRAD OPATIJA

c31.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/ 11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 26/15.) i članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko- goranske županije br. 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine usvojilo je

I. IZMJENU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

I. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, br. 37/15, u daljnjem tekstu: Godišnji program) u glavi A. Opće u točki 2. i točki 3. mijenjaju se podstavci 1. koji sada glase:

»2. Ukupna vrijednost programa povećava se sa 21.474.320 na 22.193.520 kuna ili za 3,35%.

3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

IV. Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

KLASA: 363-01/15-01/282

URBROJ: 2156/01-01-16-2

Opatija, 31. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10006&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr