SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

71.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 37/2016), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15 i 3/16), Župan Primorsko-goranske županije dana 23. svibnja 2016. godine, donio je

ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Stožer) te imenuju njegovi članovi.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu, priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 2.

Za članove Stožera imenuju se:

1.Marko Boras - Mandić, zamjenik župana, načelnik Stožera,

2.Goran Petrc, pročelnik Ureda Županije, zamjenik načelnika Stožera,

3.Senka Šubat, načelnica Policijske uprave primorsko- goranske, članica,

4.Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, član,

5.Mladen Šćulac, županijski vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, član,

6.dr.sc. Darko Glažar, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka i zapovjednik Županijskog operativnog centra, član,

7.dr.sc. Davor Vukobrat, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, član,

8.prof.dr.sc. Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, član,

9.Vladimir Paušić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanice Rijeka i Delnice, član

10.izv. prof. dr. sc. ĐulijaMalatestinić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, članica,

11.Branko Vorić, zapovjednik Tima za spašavanje iz ruševina Primorsko - goranske županije,član

12.Damir Malenica, savjetnik u Uredu županije, tajnik Stožera.

Članak 3.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Župan na način utvrđen Planom pozivanja Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Sjednice Stožera saziva i vodi načelnik Stožera.

U slučaju spriječenosti načelnika Stožera, sjednicu Stožera saziva i vodi zamjenik načelnika Stožera.

Članak 5.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Ured Županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 25/13, 4/14 i 17/14)i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 022-04/16-01/20

URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-17

Rijeka, 23. svibnja 2016.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=00001&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr