SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 12. Petak, 20. svibnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

37.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 12. svibnja 2016. godine, donijelo je

I. izmjenu i dopunu
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj /15) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 2. kako slijedi:

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ova I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 400-08/15-01/1

URBROJ: 2142/05-01-15-24

Malinska, 12. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=973&mjesto=51511&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr