SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 12. Petak, 20. svibnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

31.

Temeljem odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14 i 115/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 12. svibnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2015. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. utvrđen je rezultat, kako slijedi:

1.Višak prihoda poslovanja 13.379.855,31

2.Manjak prihoda od nefinancijske imovine 11.423.792,19

3.Manjak primitaka od financijske imovine 614.615,47

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 13.379.855,31 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 11.423.792,19 kn i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 614.615,47 kn daju ukupan višak prihoda ostvaren u 2015. godini u iznosu od 1.341.447,65 kn.

Članak 3.

Nastali višak prihoda u iznosu od 1.341.447,65 kn uvećava se za preneseni višak prihoda iz 2014. godine u iznosu od 4.287.247,92 kn, te se utvrđuje ukupan višak prihoda u iznosu od 5.628.695,57 kn. Višak od izvora 4.1. Kapitalne pomoći u iznosu od 200.000,00 kn već je uvršten u izvorni plan Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 5.628.695,57 kn, sastoji se od:

1.Opći prihodi i primici - nenamjenski 3.194.279,63

3.1. Održavanje komunalne infrastrukture - komunalna naknada 845.666,40

3.2. Izgradnja komunalne infrastrukture - komunalni doprinos 681.817,12

3.3. Izgradnja komunalne infrastrukture - ex. HBOR 515.721,67

3.5. Izgradnja komunalnih vodnih građevina - naknada za priključenje 7.227,73

4.1. Kapitalne pomoći (uvršteno u izvorni plan proračuna za 2016. godinu) 200.000,00

5.1. Kapitalne donacije 116.228,81

6.2. Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom 67.754,21

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/15-03/1

URBROJ: 2142/05-01-15-13

Malinska, 12. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=973&mjesto=51511&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr