SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 12. Petak, 20. svibnja 2016.
GRAD RAB

33.

Na temelju članka 4. stavak 2. i članka 12. stavak 1. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine« broj 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini (»Narodne novine« broj 43/16) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), gradonačelnik Grada Raba, dana 19. svibnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Grada Raba, u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2016. godine.

Članak 2.

Služba se ustrojava na brdu Kamenjak na kojem će se u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2016. godine u danima vrlo velike i velike opasnosti od požara obavljati dežurstvo u vremenu od 08,00 do 20,00 sati.

U danima vrlo velike i velike opasnosti od požara Služba će svoj rad prilagođavati nastalim potrebama i izvan spomenutog razdoblja.

Članak 3.

Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju 2 osmatrača.

Osmatrači moraju biti osposobljeni za obavljanje poslova motriteljsko-dojavne službe.

Članak 4.

Služba na Kamenjaku mora biti opremljena dalekozorom, preglednom zemljopisnom kartom otoka Raba, sredstvom veze (mobilni telefon ili radio uređaj), popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara, najmanje jednim vatrogasnim aparatom za početno gašenje požara, jednom naprtnjačom i jednom metlenicom.

Članak 5.

Financijska sredstva za održavanje Službe osigurava Grad Rab.

Područnoj vatrogasnoj zajednici otoka Raba povjeravaju se svi poslovi koji se odnose na ustroj i funkcioniranje Službe.

Članak 6.

Služba na Kamenjaku dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Grada Raba i otoka Raba, a koju još čine izviđačko-preventivne ophodnje Hrvatskih šuma, te vatrogasna operativa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar.

Članak 7.

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite Grada Raba i otoka Raba, a neposredno su podređeni zapovjedniku Područne vatrogasne zajednice otoka Raba.

Članak 8.

Služba obavlja dojave pozivom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Rab, na broj telefona 724-372, pozivom Županijskom centru 112, te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Rijeka (VOC) na broj telefona 193.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/15).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/16-01/60.

URBROJ:2169-01-01-16-2-1.

Rab, 19. svibnja 2016.

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=973&mjesto=51280&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr