SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 12. Petak, 20. svibnja 2016.
GRAD RAB

28.

»Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 10. svibnja 2016. godine, donosi«

PRVE IZMJENE I DOPUNE
KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA
RABA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Prve izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/16-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-16-14

Rab, 10. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr. v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=973&mjesto=51280&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr