SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 12. Petak, 20. svibnja 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

19.

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., 20. travnja 2016. godine, donio je

PRAVILNIK
o kriterijima za ostvarivanje i isplatu dodatka
za uspješnost na radu u upravnim tijelima
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje i isplatu dodatka za uspješnost na radu u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata na radu i način isplate dodatka za uspješnost na radu službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Za natprosječne rezultate na radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost na radu u upravnim tijelima Grada.

Dodatak za uspješnost na radu isplaćuje se sukladno kriterijima utvrđenim u članku 4. ovog Pravilnika.

Članak 3.

Dodatak za uspješnost na radu za pojedinog službenika odnosno namještenika može iznositi godišnje najviše tri osnovice za isplatu dodatka za uspješnost na radu i ne može se ostvariti kao stalni mjesečni dodatak na plaću.

Dodatak za uspješnost na radu može se isplatiti u više navrata tijekom jedne proračunske godine s time da ukupni iznos isplaćenih dodataka tijekom jedne proračunske godine ne može premašiti maksimalnu visinu ovog dodatka utvrđenog stavkom 1. ovog članka.

Osnovica za isplatu dodatka za uspješnost na radu je prosječna mjesečna neto plaća službenika odnosno namještenika koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca prije donošenja rješenja iz članka 8. ovog Pravilnika.

Visina dodatka za uspješnost na radu utvrđuje se sukladno kriterijima utvrđenim u članku 6. ovog Pravilnika.

Članak 4.

Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata za uspješnost na radu službenika odnosno namještenika su:

1.ocjena kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen,

2.posebno uspješno i kvalitetno rješavanje zadataka, predmeta, projekata i slično, sve iz djelokruga poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen,

3.uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega posla, u neprekinutom trajanju od najmanje 15 radnih dana,

4.obavljanje poslova odsutnog službenika ili namještenika, uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta, u neprekinutom trajanju od najmanje 15 radnih dana,

5.sudjelovanje u radu projektnog tima koji je postigao uspješne rezultate na povlačenju sredstava iz EU i nacionalnih fondova, odnosno druge uspješne rezultate koji pridonose poboljšanju ugleda ili afirmaciji Grada,

6.pružanje pomoći ustanovama kojima je Grad osnivač odnosno trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, u neprekinutom trajanju od najmanje 15 radnih dana,

7.uspješno i pravodobno rješavanje iznimno kompleksnog predmeta ili druge radne zadaće, koja je od velikog značaja za djelovanje Grada,

8.uspješno i pravodobno rješavanje predmeta u opsegu koji za najmanje 20% nadmašuje prosječni broj riješenih usporedivih predmeta po službeniku,

9.sudjelovanje u radu povjerenstava, savjeta i sličnih oblika organiziranih radnih grupa, vezanih za djelatnost Grada, a za koje nije isplaćena naknada za rad, neovisno iz kojih izvora.

Pod ocjenom kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen, podrazumijeva se zadnja utvrđena godišnja ocjena. Ukoliko je isti ocijenjen za prethodnu kalendarsku godinu uzima se u obzir ocjena za prethodnu kalendarsku godinu. Ukoliko rješenje o ocjenjivanju za prethodnu kalendarsku godinu nije postalo izvršno ili nije doneseno, uzima se u obzir ocjena za godinu koja prethodi istoj.

Dodatak za uspješnost na radu može ostvariti samo službenik odnosno namještenik koji je ocijenjen ocjenom odličan ili vrlo dobar.

Članak 5.

Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata za uspješnost na radu službenika i namještenika boduju se na sljedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:120-01/10-01/6

UR.Broj: 2107/02-04-16-5

Novi Vinodolski, 20. travnja 2016.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA
Velimir Piškulić, oec.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=973&mjesto=51250&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr