SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

30.

Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj:82/15) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 12. travnja 2016. godine donosi sljedeću:

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja imenuju se:

1.Gari Cappelli, gradonačelnik - načelnik Stožera,

2.Tanja Jović, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša - zamjenik načelnika Stožera,

3.Moris Saganić, načelnik 5. Policijske postaje Mali Lošinj - član,

4.Mirko Kajkara, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe - član,

5.Dr.Branko Lakner, ravnatelj Ispostave Mali Lošinj, Dom zdravlja Primorsko - goranske županije - član,

6.Antonio Viskić, rukovoditelj Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. - član,

7.Mario Franković, rukovoditelj Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. - član,

8.Daniel Kljaić, direktor Lošinj usluge d.o.o. - član,

9.Marko Satalić, Lučki kapetan Lučke ispostave Mali Lošinj - član,

10.Lenjinka Juričić - Mamilović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove PUZS Rijeka - član,

11.Marinko Gazilj, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj - član,

12.Živko Zuber, član,

13.Dubravko Devčić, Veterinarska služba Mali Lošinj, član.

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinja obavlja administrativno - tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 43/09 i 26/13).

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 810-01/16-01/02

Urbroj: 2213/01-01-16-3

Mali Lošinj, 12. travnja 2016.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=10005&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr