SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
GRAD CRES

13.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 19. travnja 2016. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA CRESA ZA 2015. GODINU

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2015. godinu (»Službene novine« PGŽ 40/14, 5/15).

Tekst Izvješća Gradonačelnika iz stavka 1. ove točke čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Ovaj zaključak i izvješće objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/16-1/2

Ur.broj: 2213/02-01-16-2

Cres, 19. travnja 2016.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
GRADA CRESA ZA 2015. GODINU

Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 40/14, 5/15 ), tijekom 2015. godine financirano je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Klasa: 363-02/16-01/2

Ur.broj:2213/02-04-02-01-16-1

U Cresu, 19. travnja 2016.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=10002&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr