SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 8. Četvrtak, 14. travnja 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

17.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 7. travnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu kako slijedi:

1.Višak prihoda poslovanja 4,244.961,03 kn

2.Manjak prihoda od nefinancijske
imovine 4,788.168,59 kn

3.Manjak primitaka od financijske
imovine 353.431,90 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 4,244.961,03 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4,788.168,59 kn i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 353.431,90 kn. Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2014. godine iznosi 2,735.840,94 kn.

Utvrđuje se višak prihoda za 2015. godinu u iznosu od 1,839.201,48 kn.

Članak 3.

Raspoloživi višak prihoda za 2015.godinu u iznosu od 1,839.201,48 kn sadržava po izvorima financiranja:

-1,036.637,64 kn viška sredstava od komunalnog doprinosa

-691.849,95 kn viška sredstava od komunalne naknade

-25.497,62 kn viška sredstava od pomoći

-77.837,94 kn neutrošenih sredstava od prodaje stanova

-7.378,33 kn viška sredstava prihoda za posebne namjene

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/15-01/6

Ur. broj: 2142-06-16-01-8

Omišalj, 7. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=969&mjesto=51513&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr