SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 1. Petak, 15. siječnja 2016.
OPĆINA LOPAR

1.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), a u skladu s prijedlogom pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i Proračunom Općine Lopar za 2016. godinu, načelnik Općine Lopar, donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOPAR U 2016. GODINI

Članak 1.

Ovim Planom prijma utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar u 2016. godini.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel donosi se na temelju prikupljenih podataka i na prijedlog pročelnika, vodeći računa o potrebama Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživosti financijskim sredstvima.

Članak 2.

Utvrđuje se da je na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/14) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar od ukupno predviđenih dvanaest (12) radnih mjesta, raspoređeno na radna mjesta: 5 (pet) službenika.

a) popunjena radna mjesta na neodređeno su:

-Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (1 izvršitelj)

-Služba za proračun i financije - voditelj (1 izvršitelj)

-Služba za komunalni sustav i prostorno planiranje - referent (2 izvršitelja)

-Služba ureda načelnika - voditelj (1 izvršitelj)

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar u 2016. godini predviđa se prijam/raspored službenika kako slijedi:

a) radna mjesta na neodređeno:

-Služba za proračun i financije - referent (1 izvršitelj)

b) radna mjesta na određeno:

-Služba ureda načelnika - tajnik općinskog vijeća / administrativni referent (1 izvršitelj)

Članak 4.

Načelnik Općine Lopar može donijeti izmjenu Plana prijma u službu u suradnji sa pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela, a na temelju obrazloženih zahtjeva a koji moraju biti usklađene s proračunom Općine Lopar za 2016. godinu, odnosno njegovim izmjenama i dopunama.

Članak 5.

Plan prijma u službu stupa na snagu danom donošenja o objavit će su u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:022-01/16-02/01

URBROJ: 2169/02-02-16-01

Lopar, 12. siječnja 2016.

Načelnik
mr. sc. Alen Andreškić

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=962&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr