SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

76.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-proč.tekst i 2/14 - Odluka Ustavnog suda RH) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. prosinca 2015. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s lista grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj
za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 88.000,00 kn osigurana u Proračunu Općine Omišalj za 2016.godine, namijenjena za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u iznosu od 6.666,70 kn po vijećniku, te za svakog vijećnika podzastupljenog spola uvećano za 10% odnosno u iznosu od 7.333,37 kn kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/10

URBROJ: 2142-06-15-01-12

Omišalj, 17. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=957&mjesto=51513&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr