SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

48.

Na temelju članka 2. do 7. Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne ) samouprave (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/ 09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 19. sjednici održanoj dana 15. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadi zamjenika općinskog načelnika, naknadi članova vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća

Članak 1.

U Odluci o plaći općinskog načelnika, naknadi zamjenika općinskog načelnika, naknadi članova vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća (»Službene novine Primorsko- goranske županje« broj 23/06, 35/06, 44/06 i 35/09) članak 2. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

»Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti općinski načelnik ostvaruje pravo na plaću, uvećanu za 0,5% za svaku navršenu godinu staža do ukupno najviše 20%, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti koji se odnose na putne troškove i to troškove prijevoza i dnevnica za službeno putovanje te troškove službenog mobilnog telefona.«

Članak 2.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 021-05/15-01/3

URBROJ: 2142-04-01-15-4

Dobrinj, 15. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51514&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr