SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

47.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 20. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2015. godine, donijelo je

PLAN
davanja koncesija na području općine Dobrinj
za 2016. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan davanja koncesija na području općine Dobrinj za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Dobrinj planira u 2016. godini dati slijedeće koncesije:

1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dobrinj

-planirani broj koncesija: jedna koncesija,

-rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

-početak koncesije: 2016. godina,

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi: 10.000,00 kuna,

-pravni osnov za davanje koncesije: Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/14 i 41/14).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/4

URBROJ: 2142-04-01-15-5

Dobrinj, 10. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51514&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr