SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

40.

Na temelju članka 28.stavak 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03.-proč.tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12, 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/ 09., 10/13,36/13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09,53/ 10,10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 20. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2015. godine, donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2015.godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture 1003 u 2015. godini (SN PGŽ 41/14, izmj. 21/15) čl.2. mijenja se i glasi:

»Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/15-01/1

Ur.broj:2142-04-05-15-14

Dobrinj, 10. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51514&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr