SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

29.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (SN PGŽ 35/09,10/13,36/13) i) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 20. sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine, donijelo je

IZMJENU ODLUKE
o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj
za 2015. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu (SN PGŽ 41/14), čl. 8. mijenja se i glasi:

»Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama odobrava Općinski načelnik.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova iznad 70.000,00 kuna. Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.«

Članak 10. briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/15-161-01

Ur. broj: 2142-04-05-15-11

Dobrinj, 10. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51514&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr